Промени в закона за здравето. Държавата при извънредно положение