Ранна диагностика на COVID-19 – колко близо са учените от Института по биология и имунология към БАН

Ранна диагностика на COVID-19 – колко близо са учените от Института по биология и имунология към БАН