„Реакция“ – 15.12.2019 (част 4)

В четвъртата част на предаването:

- Advertisement -

Свободен коментар на участниците.

Участват:
Михаил Кръстев
Димитър Стоянов – Институт за дясна политика
Любомир Цанев – Студентски клуб "Спаичъ"
Димитър Джангозов – Студентски клуб "Спаичъ"
Кристиян Анадолиев – Дясна платформа "Консерваторъ"