Зонално дигитално събитие на Шнайдер Електрик за цяла Югоизточна Европа очерта успешните стратегии за бизнеса в настоящата енергийна ситуация

Инициативата покрива цялата група страни от ЮИЕ, но е поредното зонално мероприятие, замислено и организирано от българския екип

 Първо по рода си зонално дигитално събитие, което събра ключови корпоративни лидери от Schneider Electric за цяла Югоизточна Европа, проведе филиалът на компанията в България, подкрепен от останалите бизнес структури в региона. Панелистите се обединиха около извода, че по отношение на сложния енергиен пейзаж участието на държавата е необходимо най-вече за успешното и цялостно изграждане на гъвкава електроразпределителна мрежа – не само за Югоизточна Европа, а и в световен мащаб чрез подходяща регулация. Същевременно задача на обществото, образованието, но най-вече на самия бизнес е изграждането на по-висока предприемаческа култура, която може да повдигне производствата на ново технологично ниво, така че Индустрия 4.0 да покрие нашия регион в цялост.

„Нуждата от по-добра интеграция между нашите страни е факт и тя е нещо, което може да ни направи по-силни и устойчиви. Новият енергиен пейзаж, който наблюдаваме, е предизвикателство за много компании. Когато става дума за развитие на електропреносната система, за модернизация на индустрията и задържане на човешкия капитал у дома, страните от региона могат да си помогнат взаимно и бизнесът има много какво да направи за такава интеграция. Всичко това е от огромно значение и в плана за енергийната трансформация, през която вече започваме да преминаваме. Нужен е интензивен обмен на знание и ясно разбиране за енергийната проблематика на близкото бъдеще“ – така от българския клон на компанията обясняват мотивацията си за организирането на инициативата.

Участниците в South-East Europe Innovation Talk се включиха в пряка връзка към онлайн стрийминг, организиран в Пловдив – града-домакин на Умната фабрика на Schneider Electric у нас. Драголюб Дамлянович, ръководител на разположения в Нови Сад развоен център за умна разпределителна мрежа (Smart Grid), Мартин Йорданов, управител на Умната фабрика, Иржи Хавалек, част от мениджмънт екипа на умния дистрибутивен център на компанията в Будапеща, и зоналният президент на операциите на Шнайдер в Югоизточна Европа Петр Херман преминаха през темата за настоящия енергиен пейзаж от гледна точка на ютилити компаниите, на индустрията и на логистиката. „Новите енергийни реалности засягат мрежата, сградите, производствата, центровете за данни и изобщо бизнеса като цяло. Важно е компаниите да осъзнаят, че електрификацията, възобновяемите източници и дигитализацията са основните фактори за дългосрочна стабилност и нашата роля в това отношение е на партньори. Шнайдер вече има голям практически опит с въвеждането на умни системи, който сме готови да споделяме“, посочи Петр Херман – президент за ЮИЕ.