Европейският парламент даде зелена светлина на противоречивата реформа в областта на авторските права

Дългоочакваният вот е вече е факт: в края на март 2019 г. Европейският парламент прие Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар.

Директивата има за цел да въведе революционна реформа в областта на авторските права, като адаптира законовите правила към ерата на цифровите технологии.

Предстоящите промени в уредбата на авторските права носят много позитиви за авторите на текстови и други произведения, разпространявани в Интернет.

Това са някои от ключовите ползи за създателите на произведения и артистите-изпълнители:

Възможност за по-справедливо възнаграждение за творците

Една от целите на директивата е да се засили позицията на творците и на носителите на права, така че те да могат да договарят и да получават възнаграждение за използването онлайн на тяхното съдържание от страна на някои платформи, на които качват съдържание потребителите.

Прозрачност относно използването на авторски произведения в онлайн палтформите

Новата Директива за авторските права задължава Държавите членки да създадат надеждни гаранции, че авторите и артистите изпълнители имат достъп до точна информация относно:

използването на техните произведения и изпълнения
реализираните приходи от това използване
възнаграждението, което имат право да получат

Улеснено решаване на спорове относно авторските права

Директива за авторското право задължава отделните държави да осигурят възможност споровете за нарушени права да се решават чрез доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Каква е позицията на бизнеса?

Големите технологични компании са силно притеснени от практическото прилагане на новите стандарти и открито критикуват предстоящите промени.

След въвеждането на новите правила, върху големите онлайн платформи пада основната тежест за предотвратяването на нарушения на авторските права.

Технически погледнато, регулирането на съдържанието ще трябва да става още преди качването му, т.е. нужно е предварително филтриране на информацията, което може да доведе до ненужни ограничения на потребителите, в това число – на свободното им право на изразяване.

Облекчен режим за по-малките онлайн платформи

Облекчен режим е предвиден за доставчиците на онлайн услуги, които съществуват в Съюза от по-малко от три години, имат оборот под 10 милиона евро и месечен брой потребители под 5 милиона.

За да бъдат освободени от отговорност за произведения, за които не е дадено разрешение, тези по-малки предприятия ще трябва само да докажат, че са положили максимални усилия за получаване на разрешение и са действали експедитивно, за да отстранят от платформата си произведенията, за които няма разрешение и за които са получили уведомление от носителите на права.

Какво следва?

Следващата стъпка за директивата е ратификация от Европейския съвет. Ако този етап бъде преминат успешно, държавите-членки на ЕС ще имат до две години, за да транспонират директивата в националните си законодателства.

Важно е да отбележим, че по съществото си правилата в директивата са своеобразни „инструкции“ към държавите в ЕС относно това какви законови разпоредби е необходимо да въведат в местните закони за защита на авторските права.

Едва след създаването на нужното местно законодателство, новите принципи на Директивата ще породят ефект по отношение на гражданите и юридическите лица в отделните държави членки.

ВСИЧКИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА В ДИГИТАЛНА СРЕДА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Тази публикация е изготвена в контекста на българското и европейското законодателство, актуално към посочената по-горе дата. Моля да имате предвид, че са възможни последващи изменения в законодателството, както и приемането на тълкувателни и други съдебни актове, становища на официални органи, инструкции и други официални актове, които биха могли да повлияят на точността на информацията. Адвокатско дружество “Терзийска и партньори” не поема задължение да поддържа публикацията актуална.

Статията е на Адвокатско дружество „Терзийска и Партньори“

Още полезни статии и повече за техните услуги  https://terziyska-law.com