• Доклади на 451 Research и Forrester сочат, че по-голямата част от сектора на ИТ и центровете за данни е в начален етап от своя път към устойчивост.
  • 73% от компаниите в едното от проучванията поставят устойчивостта на второ място сред своите бизнес приоритети, но само 33% отговарят, че са създали стратегически план за устойчивост.
  • Schneider Electric възлага изработката на докладите, за да подпомогне узряването на идеите и конкретните планове за устойчивост.

Рюей Малмезон (Франция), 3 ноември 2022 Schneider Electric™, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, възложи изработката на две независими проучвания, фокусирани върху устойчивостта в операциите в сектора на ИТ и центрове за данни, а резултатите от тях разкриват липса на връзка между намерение и действие, което показва че по-голямата част от компаниите в бранша все още е в начален етап на своя път към устойчивост.

Двете проучвания са проведени от водещи за сектора анализатори от 451 Research и Forrester. Те събират данни от близо 3000 участници от цял свят, включително най-големите доставчици на колокация и облачни услуги, както и ИТ специалисти от различни по мащаб компании. Докладът на 451 Research разкрива дилемата между възприятията и реалността, характерна за много предприятия, които считат, че техните програми за устойчивост са по-напреднали, отколкото са всъщност, тъй като ,,оценките на зрелостта на почти половината от респондентите (48%) не съвпадат с предишния им отговор.“ Докладът на Forrester се фокусира върху колокациията и установява, че 73% от компаниите поставят устойчивостта на 2-ро място сред своите бизнес приоритети, но само 33% отговарят, че са изготвили свой стратегически план за устойчивост.

,,Изследването ясно демонстрира, че в сектора на ИТ и центровете за данни има пропуски в действията за устойчивост – изглежда съществуват намерения, но липсват действия“, посочва Панкадж Шарма, изпълнителен вицепрезидент на направлението за непрекъсваемо електрозахранване в Schneider Electric. ,,Разбира се, ИТ специалистите разбират добре устойчивостта и предприемат стъпки в тази посока. Но онова, което ни липсва, с някои изключения, са всеобхватни и обезпечени планове за действие за устойчивост и измерими цели за осъществяване на промяната, необходима за справяне с климатичната криза. Тези две проучвания установиха пропуски в действията за устойчивост и именно това е колективното предизвикателство пред нас, с което трябва да се справим.“

По-добро разбиране за състоянието на инициативите за устойчивост в сектора

Schneider Electric поръча двете независими проучвания, които имат за цел да помогнат на компаниите от сектора да си изградят по-добро разбиране за зрелостта на инициативите за устойчивост. Ето кратки обобщения на всеки от докладите с извадки от резултатите и връзки към пълния текст на проучванията:

Документът изследва повече от 1150 средни и големи предприятия по света, представители на повече от 20 професионални съсловия, и техните усилия за устойчивост чрез разпределени ИТ ресурси.

Изследователите установяват, че според своята самооценка много предприятия виждат по-голям напредък, отколкото постигат в действителност. За тази група основният двигател на устойчивостта е бизнес стойността и фирмите започват с измерване на потреблението на енергия, след което добавят други показатели и инструменти за устойчивост. Най-големите предизвикателства в техния път към устойчивост включват оптимизирането на потреблението на енергия, последвано от получаване на съответните данни и метрики (при компании-лидери) и липсата на квалифициран персонал (за начинаещи фирми).

Изследователите се допитват до 1033 души от различни региони, които вземат решенията за устойчивост във фирмите-доставчици на колокация по целия свят с цел да проучат двигателите на устойчивостта в сектора на доставчиците на колокация. Проучването също така изследва основните предизвикателства пред фирмите за колокация и къде инвестират най-много в технологичния си пакет.

Документът установява, че компаниите нямат силна, всеобхватна стратегия за своите програми за устойчивост, като само 33% отговарят, че тяхната фирма разполага със стратегически план за устойчивост. Това показва, че индустрията все още е в началото на пътя си към устойчивост. Документът установява, че ключова част от успеха на устойчивото развитие ще бъде намирането на правилния партньор, който да помогне на фирмите да се справят. Той също така стига до извода, че предприятията, които са наели външна консултантска фирма за устойчивост като част от своите инициативи в тази сфера, имат 33% по-голям шанс да постигнат зрелост в програмите си.