Потребителите може да поискат търговецът публично да признае вината си!

Когато търговец организира и провежда шумна кампания, а не може да осигури стоките, които са били обект на тази реклама, при оповестените условия, това е заблуждаваща нелоялна търговска практика, коментира пред БНР Габриела Руменова от онлайн платформата „Ние, потребителите“, създадена за безвъзмездна взаимопомощ от граждани за гражданите.

„Търговецът отправя покана за покупка на стоки или услуги на определена цена, а когато потребителят попита защо ги няма в магазина, в някои от случаите продавачът не може да посочи рационално основание. Не е в състояние да достави или осигури в разумен срок, включително посредством друг търговец, равностойни стоки или услуги на обявената за периода на кампанията цена“, обясни Руменова характера и проявлението на тази нелоялна практика. И добави, че по закон търговецът е задължен да гарантира за времето на акцията разумно количество от намалените стоки или услуги, пропорционално на обема на направената реклама.

Потребителите често споделят в онлайн пространството, че още в първите дни на кампании за намаление и в ранните часове на работния ден откриват празни рафтовете за промоционални стоки. Тогава те са принудени или да вземат стока от същия вид в съседство до липсващата, но на редовна цена или друга в намаление, обаче с качества и характеристики, които не са проучили предварително на спокойствие.
Вместо това, в подобна ситуация те е добре да опитат да уточнят с търговеца възможно ли е, ако не точно в този момент, то в някой следващ да им достави стоката при конкретните условия, при които тя е била рекламирана. Ако не се намери решение, трябва да бъде сезиран контролният орган, който в случая е Комисията за защита на потребителите – за изследване на казуса и евентуално произнасяне за нелоялна практика, съветват от „Ние, потребителите“.

Ако КЗП успее да докаже наличието на нелоялна търговска практика, след като влезе в сила заповедта за нейната забрана, потребителят може да претендира по общия ред за обезщетение за претърпени вреди – направени разходи, загубено време, но и много по-съществени по размер щети за него – както финансови, така и не само. Извън това Законът за защита на потребителите предвижда санкция до 70 000 лв.

Когато нелоялната практика произтича от дейности, свързани с реклама, независимо от имуществената санкция, председателят на КЗП може да разпореди рекламодателят и/или рекламната агенция да огласи за своя сметка и по подходящ начин както акта, с който е установено нарушението, така и съответната коригирана реклама. Това той може да извърши служебно или по искане от страна на потребител. „Подобна възможност за въздействие върху поведението на търговците следва да бъде оползотворявана, защото то би допринесло за повишаване на защитата на потребителите“, каза още Габриела Руменова.

„Ние, потребителите“

Автор Габриела Руменова