Системата “Бонус – малус” – ще се оскъпи ли гражданската отговорност?

Гост: Владимир Тодоров – Българска асоциация на пострадалите при катастрофи