Софиянци в извънредно положение – погледът на фотографа Ивелина Чолакова