Правото да бъдеш забравен“ като спасение

Толкова много хора са изморени от заливащите ги и ненужни за тях, но товарещи сметките им съобщения за новини, игри, хороскопи, услуги на информационното общество, директен маркетинг и др. Причината често е, че различни организации са придобили правомерно или не техни лични данни и ги използват в опит да печелят.

„Правото да бъдеш забравен“ дава възможност на физическите лица да защитят своите данни, ако някога в миналото са дали съгласието си те да бъдат обработвани или пък тези данни се обработват неправомерно, информират от онлайн платформата „Ние, потребителите“.

В някои случаи искането на съгласие за обработване на данните е получено с нарочна декларация, в други – с декларация, която се отнася и до други въпроси. И в двете хипотези обаче лицето има правото да оттегли съгласието си по всяко време, като то трябва да е също толкова лесно, колкото и даването му.

Например, с нарочна декларация вие можете да дадете съгласието си данните ви да бъдат обработвани от медицински център или търговец на стоки с цел предоставяне на търговска гаранция. С нарочна декларация за отказ можете по всяко време да оттеглите съгласието си.

Ако при подписването на договор за телекомуникационна услуга, например сте прочели внимателно общите условия, трябва да сте обърнали внимание на тази част, която касае получаването на съгласие за обработване на личните ви данни. Тя обикновено е обособена в отделен блок, тъй като подобни формуляри представляват писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, а в тези случаи Регламентът за защита на данните задължава оператора да представи искането за съгласие по начин, който ясно го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като използва ясен и прост език.

Телекомите имат право да обработват личните ви данни, за да ви предоставят услугите, които са предмет на договора. Наложила се практика обаче е да поискат съгласие от вас да предоставят данните ви на трети лица за маркетингови цели. Ако сте дали такова съгласие, вие можете по всяко време да възразите личните ви данни да се обработват повече за маркетингови цели и да поискате да преустановят обработването им за тези цели, без това да доведе до прекратяване на договора с телекома.

Декларации, които включват различни въпроси, в това число и даване на съгласие за обработване на данни, могат да бъдат представени на потребителите и при издаване на карти за отстъпки. Ако впоследствие човек се откаже от тази карта, то основанието за обработването на данните отпада и администраторът трябва да заличи данните, тъй като те повече не са необходими за целите, за които са били събрани.

Всеки един човек би могъл да възрази и срещу обработването на данните му за целите на директния маркетинг – изпращане на каталози и рекламни листовки, провеждане на промоции, търговски канали за директни продажби и пр., както и за услуги на информационното общество.

Право да поискате от администратор да изтрие личните ви данни имате и когато те са били обработвани незаконосъобразно.

Когато физическо лице пожелае личните му данни да бъдат заличени и няма друго правно основание за обработването им, така нареченият администратор на данни е длъжен да ги изтрие без ненужно забавяне.