Интернет често се свързва с идеята за свобода без граници и ограничения. Този киберлибертарианизъм обаче все повече бива поставян под въпрос от изследователи и философи. Дали наистина пълната липса на правила в онлайн средата води до истинска свобода за всички? Или напротив – ражда нови форми на доминация и потисничество?

Според автори като Фуко, Бътлър и Хабермас, абсолютната липса на йерархия и норми не е освобождаваща, а често поражда хаос, манипулация и нови структури на власт. За да има реална свобода, са нужни споделени ценности и отговорност.

 

Анонимност и език на омразата

Една от основните характеристики на онлайн пространството е възможността за анонимност. Но редица изследвания показват, че пълната анонимност често води до токсично и опасно поведение като език на омразата, тормоз и дори престъпления (Хараламбос, 2022).

Липсата на отговорност зад анонимен профил позволява на хората да изразяват радикални и екстремистки възгледи по начини, които биха се въздържали в реалния свят (Фром, 2023). Така че неограничената анонимност всъщност ограничава свободата на мисъл и слово за много хора.

Разпространение на дезинформация

Интернет дава свобода на всеки да публикува каквото съдържание пожелае, независимо от истинността му. Но това доведе до повсеместно разпространение на дезинформация, конспиративни теории и фалшиви новини в социалните мрежи и други платформи (Хафнер, 2022).

Липсата на общоприети стандарти за достоверност и проверка на фактите създава среда, в която манипулацията и пропагандата цъфтят, за сметка на обективната истина. Това реално обезсилва гражданите и информирания избор.

Поляризация и радикализация

Неконтролираното разпространение на недостоверна информация води до нарастваща поляризация и радикализация на обществото (Сънстийн, 2021). Изолираните „информационни балони“ затвърждават предразсъдъците на хората и подклаждат омраза към други групи.

Така вместо свобода на мнение, липсата на общи норми в интернет обрича потребителите в затворени светове на крайни идеологии. Това подкопава социалната кохезия.

Технологична цензура

Парадоксално, неограничената свобода в интернет често дава прекалено власт на технологичните гиганти като Google и Facebook да налагат свои стандарти и да цензурират (Тузман, 2018).

Липсата на демократичен контрол и правна рамка позволява на компаниите произволно да премахват съдържание и профили по търговски подбуди под претекста на „общностни стандарти“. Това често заглушава малцинствени или дисидентски гласове.

Заключение

Липсата на всякакви норми и йерархия в онлайн средата не води автоматично до истинска свобода, а често облагодетелства силните за сметка на слабите. За да има плурализъм, са нужни известни споделени ценности и отговорност. Предизвикателството е да се намери правилният баланс между свобода и ред в киберпространството.