Новата академична година за студентите от задочна форма на обучение в Технически университет – Габрово ще започне дистанционно на 28 август 2020 г. Лекциите и семинарните упражнения ще се провеждат в електронната платформа Microsoft Teams.

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването до 31 август 2020 г. на територията на страната са въведени временни противоепидемични мерки, които налагат тази форма на обучение.

Предвижда се възможност лабораторните занятия на задочниците да се проведат присъствено при спазване на мярката за физическа дистанция в периода 8 – 13 септември 2020 г.

Стартът на новата учебна година за студентите от задочна форма на обучение ще бъде предшестван от официално откриване, което ще може да се проследи онлайн. Очаквайте покана и допълнителни указания за присъединяване към събитието.

Инструкциите за работа и включване към онлайн занятията в Microsoft Teams са публикувани във видеоматериала.