500 са първокурсниците, които се записаха след третото класиране за вход в Технически университет – Габрово. През академичната 2020/21 година по т.нар. държавна поръчка се очаква да влязат близо 700 нови студенти, от които едва 45 от местата са за специалности в областта на социалните и стопанските науки.

От общо 17 бакалавърски специалности в задочна и редовна форма на обучение 6 са на 100% запълнени. 40% от местата за първокурсници са за задочно следване, където има единични незаети бройки, местата за платено обучение са 7%.

Традиционно силен интерес има към специалностите от електрофакултета, както и към инженерните професии, които са приоритетни за икономиката. Отчетлива е тенденцията за повече предпочитания към задочната форма на обучение.

„Тази година се откроява специалността „Технология на материалите и материалознание“, която е в списъка на професионалните направления и защитените специалности на Министерството на образованието и науката. Това, че студентите няма да заплащат такси за целия курс на обучението си, веднага се отрази на приема по тази специалност.“, коментира заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Анатолий Александров.

Според него има ясна тенденция за по-тясна връзка между избора на специалност и търсенето на кадри в пазара на труда. „Предпочитаните специалности силно зависят от потребностите на бизнеса. В момента преговаряме с водещи компании, за да можем да се съобразим с техните нужди и с нашите възможности за прием – съобщи проф. Александров. – Бизнес ориентираното обучение в Технически университет – Габрово провокира интереса към висше образование на хора над 30-годишна възраст. Голяма част от тези студенти вече са се реализирали професионално и за тях обучението не е самоцел, а осъзната потребност.“, каза зам.-ректорът.

По думите му има известно изоставане в цялостния процес на прием и записване, което се дължи на ситуацията около Ковид-19 и наложените противоепидемични ограничения. За разлика от други години, в организацията на кандидатстудентската кампания се разчита предимно на електронната комуникация, вместо на личните срещи и контакти.

Записването в Техническия университет ще продължи до средата на септември, тъй като една част от сегашните зрелостници ще се явят на държавни изпити през сесията август-септември.

Информация за специалностите и всички необходими документи за кандидат-студентите е публикувана на интернет страницата на ТУ – Габрово – секция „Прием“.