Компетентни, знаещи и проактивни хора са незаменими

в спедицията и логистиката

През последните години активно се говори, че в следващото десетилетие почти половината от вече утвърдените професии ще изчезнат и ще бъдат заменени от нови, като този темп дори ще се засили. Ако за поколението на нашите родители смяната на професия е рядкост, нашите деца със сигурност ще се сблъскат с необходимостта бързо да взимат решения за смяна на професионалния си път. В същото време дигитализацията на световната икономика ще изисква и бързото придобиване на нови умения. В редица сектори обаче особено важни винаги ще бъдат чисто човешките умения, свързани с общуване.

Уроците на пандемията

Спедицията е изцяло свързана с комуникациите и въпреки че значителна част от комуникацията може да бъде обработена чрез новите технологии, има твърде много неща, които потенциално могат да се объркат и наистина се объркват при движението на стоки от една точка на света до друга. „Това с особена сила изпъкна по време на пандемията и продължава да бъде огромен проблем днес, а със сигурност и в бъдеще. Индустрията се нуждае от компетентни, знаещи хора, които да управляват проактивно изключенията и да съобщават промените и решенията на своите клиенти“, коментира Ралица Вачкова, Мениджър „Човешки ресурси“ в международната спедиторска компания карго-партнер.

Предизвикателствата

Като всяка специфична професионална сфера и спедицията изправя хората, ангажирани с нея, пред всекидневни предизвикателства. Ето някои от тях, с които се сблъскват спедиторите в компании като карго-партнер. Днес все по-често трябва да се справяме с ограничен капацитет за водно и въздушно пространство и безпрецедентно търсене, което далеч надхвърля предлагането. Факторът време също трябва да се преосмисля и отчита по новому, тъй като наблюдаваме сериозни закъснения и дори непредвидимост на отплаванията – особено от азиатските пристанища. Закъснения има и на корабите, които се разтоварват в пристанищата на пристигане. Липсата на предсказуемост на транзитните времена води до повишена комуникация с всички заинтересовани страни. Друга „новост“ в сектора е увеличеното работно натоварване за всяка пратка – това, което преди отнемаше един час, сега отнема няколко часа. От друга страна, обработката на товарите се затруднява заради недостига на техника – контейнери, шасита и камиони. Складовете на авиокомпаниите и агентите по наземно обслужване са затрупани с товари и нямат достатъчно работна ръка и пространство за управление на товара. От сектора се изисква и все по-голяма гъвкавост поради нестабилното и динамично ценообразуване.

В тази напрегната среда, което е новото нормално в логистиката и спедицията, недостигът на таланти се усеща осезаемо. Подобно на други сектори, които бележат възход, и тук търсенето далеч надвишава предлагането.

Война за талантливи служители

В САЩ много спедиции от различен мащаб заявяват, че нямат време и ресурси да обучават неопитни кандидати. Резултатът е безмилостна война за таланти. На европейския пазар, част от който е и карго-партнер в България и Югоизточна Европа, компаниите вече сериозно залагат на изграждането на собствени кадри чрез стажантски програми за старт на кариерата, ориентирани дори към ученици от средните училища. Какви са желаните кандидати? На първо място, млади хора с нагласа за обучение през целия професионален път. Отличните умения за общуване, в т.ч. обслужване на клиенти, са предимство, а силните организационни умения – водещо предимство. Динамиката в спедицията и логистиката поставя като важно изискване уменията за решаване на проблеми, както и способността за бързо адаптиране при промени. Математическите умения се оценяват високо, както и доброто усещане за география.

Перспективи за професионално израстване и реализация в спедицията

Секторът на логистиката и спедицията винаги е изпитвал потребност от талантливи хора и това няма да се промени, дори напротив. „В карго-партнер имаме редица успешни истории на ръководители, започнали своя професионален път в компанията“, посочва Ралица Вачкова. „Те са истинско доказателство, че спедицията е сфера за развитие на кариерата за онези, които имат стремеж, решителност и амбиция. Важно е да отбележим също, че тази индустрия се радва на значителен растеж на годишна база без признаци за забавяне или без основателни причини, че хората ще бъдат заменени от машини“, допълва тя. Технологията подобрява предложенията, които спедиторите предоставят на бизнеса, но не замества хората. Така секторът се превръща в своеобразен оазис на стабилност, що се отнася до възможностите за професионален старт и последващо израстване.

Професиите от бъдещето имат нужда от работодатели от бъдещето. В борбата за таланти ще спечелят тези компании, които разчитат сигналите на кандидатите и нуждите на клиентите. Ето защо ефективността в обработката на пратките и добрата комуникация са основна част от стратегия 2025 за дигитализация в групата на карго-партнер заедно с утвърждаването на работодателската марка като еталон на възможности за професионално развитие и растеж.” допълва Ралица Вачкова.