Теленор България – водещ доставчик на телекомуникационни услуги, назначава Владимир Христов за директор „Маркетинг частни клиенти и продуктово развитие“. Той ще ръководи екип, управляващ иновативните услуги на компанията и въвеждането им на пазара, както и екип от продуктови маркетолози, отговорни за различни категории продукти и услуги през целия им жизнен цикъл.

“Със своя близо 20-годишен опит в Теленор, Владимир притежава богат търговски и бизнес опит, както и задълбочени познания за компанията. Радвам се за назначаването му на този пост, което напълно съответства на стратегията на компанията да насърчава и развива своите таланти като част от успешното развитие на бизнеса. Убеден съм, че благодарение на лидерските умения на Владимир, в комбинация с търговската му и маркетинг експертиза, ще бъдем свидетели на ускорен растеж и постигане на стратегическите ни цели“, заяви Богдан Узелац – главен търговски директор в Теленор България.
Владимир Христов започва работа в компанията през 2002 г., като за този период от време заема няколко търговски и маркетинг позиции. Последната от тях е Бизнес продажби и Маркетинг директор, на която, под негово ръководство, отделът постигна висок растеж и резултати в бизнес сегмента.
„За мен е чест да бъда част от невероятния екип на Теленор България, посветен на това да оказва положително влияние не само върху индустрията, но и върху обществото като цяло. Наистина е вълнуващо да ръководя маркетингови и продуктови операции и се радвам да покажа мащабите на стратегията на Telenor, която поставя потребителите и техния опит в основата на всичко, което правим, и допълнително задълбочава удовлетворението и ангажираността им “, споделя Владимир Христов, Бизнес продажби и Маркетинг директор в Теленор.

Теленор България
Теленор България, част от PPF Group, е водеща телекомуникационна компания, предоставяща модерно мобилно изживяване и свързаност на световно ниво на над 3 милиона потребители. Клиентите на Telenor се възползват от ненадмината по своето качество мрежа, трикратен носител на сертификата Best in Test, от несравнимо клиентско преживяване и уникална комбинация от цифрови услуги, мобилни технологии и развлекателни решения. Теленор има водещ в сектора на телекомуникациите подход за създаване на стойност за потребителите и инвестиции в технологии от ново поколение, водещи до положително въздействие и промяна за обществото и околната среда.

PPF Group
PPF Group е международна инвестиционна компания с инвестиции в множество индустрии като финансови услуги, телекомуникации, биотехнологии, недвижими имоти и машиностроене. PPF Group оперира в Европа, САЩ и Азия. Групата притежава активи на стойност 44 милиарда евро, като за организацията работят 98 000 души в (към 30 юни