Тестване на автономен амтомобил в София Тех Парк

Тествах технологията на един автономен автомобил , който работи отлично, и най-доброто за нас е, че алгоритмите са направени от българи.

Start typing and press Enter to search