На събитието бе представена иновативна електронна платформа за придобиване на предприемачески умения

0Над 130 студенти, преподаватели, партньори и предприемачи се включиха в националната конференция „Успех за всички студенти чрез предприемачество“, проведена в Благоевград. Събитието бе организирано от Център за изследване и анализи (ЦИА) и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

По време на националната конференция бе представена иновативна електронна платформа за придобиване на предприемачески умения от европейски студенти, разработена в рамките на проект „Успех за всеки“. Проектът е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейския съюз и по него са работили осем партньори от Франция, България и Латвия в продължение на повече от две години.

За проекта „Успех за всеки“ и за младежкото предприемачество говориха проф. Албена Вуцова и доц. Тодор Ялъмов от Стопански факултет на Софийски универсиет „Св. Климент Охридски“. Повече за разработването на онлайн платформата за обучение по предприемачество и за предизвикателствата пред младите хора с увреждания разказаха Полина Хитова от „Европроджект“ ЕООД и Капка Панайотова от Център за независим живот.

Всеки желаещ може да се запише за безплатно участие в курса „Успех за всички студенти чрез предприемачество“ на success4allstudents.eu. Той е достъпен на английски, френски, латвийски и български език.

За Център за изследване и анализи

Център за изследване и анализи (ЦИА) е организация с нестопанска цел, извършваща дейности в обществена полза. ЦИА извършва мониторинг и анализ на състоянието и перспективите на българското образование и наука, създава мрежа от изследователски колективи и институции, работещи в тази сфера и чрез изпълнение на съвместни проекти стимулира интегрирането им в европейското научно и образователно пространство. Центърът осъществява контакти освен с националните и с чуждестранни университети, научно-изследователски центрове и организации в областта на образованието, науката и иновациите. ЦИА е партньор на различни държавни институции при изпълнението на международни и национални проекти и е член на мрежи като SEE Science, ECSITE и OBSERVAL-Net.