Център за творческо обучение открива ново образователно пространство в Пловдив

Новият Център за трансфер на технологии е създаден в партньорство с Община Пловдив като подкрепа за смисленото внедряване на технологии в българското образование. Замислен е като място за учене, преподаване, както и за разработка и адаптация на педагогически иновации, най-вече в сектора на средното образование.

Центърът отваря врати за всички учещи граждани на Пловдив и особено за работещите в областта на просветата, заедно с техните възпитаници.

Дизайнът на средата е подчинен на запазената марка на Център за творческо обучение „Креативна класна стая“™, което предполага удобства за екипна работа, подходящи устройства за създаване и визуализация на съдържание, преносими компютри, таблети и смартфони, зарядни станции, безжична мрежа и свързаност. Междувременно работим и върху въвеждането на асистенти с изкуствен интелект и други интерактивни елементи. Автор на идейния проект за интериора на Център за трансфер на технологии е архитект Галя Славова.

В работния график на новия Център за трансфер на технологии вече са планирани дейности като изработване на програми и занятия за учебния предмет “Компютърно моделиране”, обучения на директори на училища  за “Дизайн и внедряване на ИКТ”, изнесени обучения на студенти и учители от Пловдив и региона, както и обучение на специалисти по информационни технологии.

Център за творческо обучение е учреден през 2007 г. и провежда дейности, свързани с ученето през целия живот и активно работи в сферата на формалното и неформално образование. Мисия на Център за творческо обучение е подобряване на образователна среда в България чрез развиване на ключови компетентности, разкриване потенциала, както на учащи, така и на обучители-специалисти, и създаване на конкурентноспособни кадри, успешни в професионалната и в социалната сфера на своя живот.