Убедителна ли е версията, че за спирането на БНР е отговорен техническият директор?

Убедителна ли е версията на службите и прокуратурата, че за спирането на БНР е отговорен единствено техническия директор на радиото? Коментар на бившия шеф на медията Валерий Тодоров.

Start typing and press Enter to search