Управлението на промяната – бъдещето на комуникациите

Гост: Любомир Аламанов – управляващ директор в SiteMedia