Монографията „На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни” ще бъде представена в Концертна зала на Радио Варна на 23 юни 2022 г., четвъртък, от 17.00 часа (*)

На 25 юни 2022 г. Варна за дванадесети път ще чества Международния ден на моряка (The International Day of the Seafarer, Day of the Seafarer (DotS). Още от самото начало през 2011 г. този ден фокусира общественото внимание върху приноса на морските лица за живота и безопасността на цялата световна общност. Международната морска организация (IMO) обяви темата на празника за 2022 г.: „Вашето плаване – преди и сега. Споделете Вашето пътешествие!”.

В своето трогателно и вълнуващо приветствие до моряците и техните семейства Генералният секретар на ИМО Китак Лим постави акцент върху следните фундаментални въпроси:

(Video, 04.04 min), May 24, 2022
Day of the Seafarer 2022, IMO Secretary-General Mr. Kitack Lim video message: Your voyage – then and now, share your journey

Корабите и корабните екипажи са основни двигатели на световната търговия и двигатели на световната икономика, като транспортират товари като храни, лекарства, електроника и др. Без моряците нямаше да има корабоплаване и този ден всяка година ни дава възможност да признаем и отдадем почит на моряците навсякъде, независимо от тяхното плаване.
Корабоплаването и зовът на океаните са начин на живот. Това е смислена и важна кариера, която осигурява солидна основа за живот и предлага безкрайни възможности за учене и напредък. Затова морската професия се избира със сърце и разум!

От древни времена хората свързват Океана и морската професия както с романтиката и пътешествията, по-високите доходи на моряците и по-доброто благосъстояние на моряшките семейства, така и с огромния риск, опасностите, трудностите и екстремността на мореплаването за корабните екипажи и семействата на моряците. Тази диалектическа неразривна връзка по-най-убедителен начин бе показана и доказана пред целия свят от моряците в годините на пандемията COVID-19, които са на неотстъпна вахта и осигуряват живота на човешката цивилизация по цялата планета и закономерно Международната морска организация (ИМО) ги обяви за ключови работници и новите герои света.

В тази връзка Генералният секретар на ИМО Китак Лим подчерта: Пътят на всеки моряк е уникален. Въпреки това много от предизвикателствата и възможностите са общи. След две години пандемията COVID-19 все още представлява предизвикателство за работната среда, като продължават да съществуват трудности при смяната на екипажа и достъпа до медицински грижи и отпуск на брега. ИМО продължава да призовава държавите да подкрепят морските лица, като ги определят за ключови работници, за да може морското пътешествие на всеки моряк да премине в по-спокойни води.

Международния ден на моряка е както повод за равносметка, така и поглед към бъдещето на корабоплаването. Новите технологии, новото оборудване и необходимостта от по-екологично корабоплаване ще предоставят нови предизвикателства и възможности.
Международната морска организация изразява своята увереност, че моряците и ще се справят с тези предизвикателства и ще проправят пътя към по-устойчиво корабоплаване през следващите години.

В навечерието на дванадесетото честване на Международния ден на моряка, Варна ще получи морски научен дар – монография-послание към човечеството в Десетилетието на науките за Океана (2021 г. – 2030 г.):
(*) Илия Пеев. На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте окена. Пет океански песни. Художник Сияна Струнчева. Редактор Петър Тодоров. Издателство „Морски свят”. Варна, 2022, стр. 358. ISBN 978-619-7600-19-3.

Премиерата на монографията „На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте окена. Пет океански песни” ще бъде в Радио Варна – Концертна зала, 2 етаж, на 23 юни 2022 г., четвъртък, от 17.00 часа:
Книгата се посвещава на обявеното от ООН на 5 декември 2017 г. Десетилетие на науките за Океана в интерес на устойчивото планиране (2021 – 2030 г.) и на всички моряшки семейства по света.
Представянето на книгата се организира в навечерието на Международния ден на моряка 25 юни 2022 г. Съдържанието на книгата и моментът на премиерата напълно хармонират с обявената от Международната морска организация тема на моряшкия празник за 2022 г.: „Вашето плаване – преди и сега. Споделете Вашето пътешествие!”.
В представянето на монографията ще участват читатели и почитатели на научното творчество на професор д.пс.н. Илия Пеев – университетски преподавали и учени от институти в град Варна, морски държавни и частни институции, съвипускници от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, моряци от Военноморските сили и Търговското корабоплаване, офицери от запаса, журналисти, Българска асоциация на професорите емерити, Българското сдружение по Авиационна, морска и космическа медицина, Съюза на подводничарите в Република България, катерници, Съюза на учените във Варна, Научно-техническите съюзи във Варна, Българска асоциация на морските капитани, Клуба на корабните маханици, Фондация „Професор Доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева” и др.
Съдържанието на книгата е отразено в пет глави, които са написани като Песни за Океана. Всяка една от петте океански песни започва с акварел на художничката Сияна Струнчева. Представени са фаровете на Българското черноморско крайбрежие.

В книгата са включени рецензии от капитани на кораби и учени от морски университети в България, Русия, Украйна, Китай.
Монографията е един от първите научни трудове в света, написани в Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие / 2021 – 2030г /, обявено от ООН на 05.12. 2017 г. и заслужено е привлякла вниманието на Посланик Майкъл В. Христидис, Генерален секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), чието специално приветствие до автора, любознателните читатели ще открият в книгата. Като завет към поколенията звучи неговото послание: „Черноморският регион е бил люлката на много цивилизации и уникални култури, гостоприемен и приветлив дом за хора от различна раса, цвят или вяра. Днес нашата отговорност е да го запазим като Море на стабилност, мирно съвместно съществуване и устойчиво, природосъобразно развитие за сегашните и особено за бъдещите поколения.”

Като пусков сигнал и стартов мотив за създаването на книгата изигра основният девиз на Десетилетието на науките за океана: Науката, от която се нуждаем, за Океана, който искаме (The Science We Need For The Ocean We Want).

Главното послание на книгата и на Десетилетието на науките за Океана (2021-2030) е: Човешката цивилизация, Планетата Земя и Петте Океана са в опасност! Ще оцелеят ли?
Има ли сили човекът да опази Земята и Океана и да се самосъхрани? Открихме отговора в древната наука и изкуство: „Душата на Вселената е Любов. Не си капка в океана. Ти си целият океан в една капка.” Мевляна̀ Джалал ад-Дин Мухаммад Румѝ (1207 – 1273), персийски поет, мислител, учител и философ
Хората като Океана имат огромна жизнена енергия. Хората ще живеят заедно с Океана, докато има Любов и Деца – бъдещето на света! За да оцелее, човечеството трябва да се отнася към себе си, към Децата и към Океана с Любов, Вяра и Надежда!

Читателите ще изпитат истинска наслада от книгата, когато в нейната последна част погледнат Океана с Детските очи и видят Галерията от 6 детски картини, пълна с Живот и Любов! Децата-художници ще присъстват на премиерата на книгата на 23 юни 2022 г. и ще озвучат концертната зала на Радио Варна със своите песни-приветствия към всички участници в премиерата на монографията „На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни”.

Капитан I ранг о.р. професор, д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

Материалът ВАРНА ЩЕ ПОЛУЧИ МОРСКИ НАУЧЕН ДАР ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МОРЯКА 25 ЮНИ 2022 ГОДИНА е от НОВИНИ.