⚠️ 29.06.2019 г.

Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.

⚠️ 31.03.2019 г.
Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

⚠️30.06.2019 г.
Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

⚠️30.09.2019 г.
Всички търговци – независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.

⚠️31.12.2019 г.
Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат в съответствие с изискванията на Наредбата.

За повече информация:
📞 02 996 3358
📨 office@terziyska-law.com