Възможна ли е нова концепция за интерпретация на историята?

Възможна ли е нова концепция за интерпретация на историята?

Start typing and press Enter to search