Възможна ли е правителствена формула „в последната минута“ за Израел?

Гости: Давид Леви – външнополитически анализатор и Димитър Къцарков – хебраист

Start typing and press Enter to search