„Един от основните приоритети на националната политика по заетостта е повишаване качеството на работната сила в съответствие с потребностите на икономиката. В отговор на дигиталния преход Министерството на труда и социалната политика работи за подобряване на дигиталните умения и за по-широко използване на цифровите технологии в процеса на обучение.“ Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на откриването на работна среща „STEM центрове и иновативна образователна среда“, организирана от Министерството на образованието и науката.

„Изследванията за бъдещето на труда от последните години показват, че около две трети от днешните първокласници след завършването на образованието си ще работят професии, които към настоящия момент не съществуват. В много индустрии и държави най-търсените днес професии не са съществували преди 10 години“, заяви вицепремиерът Лазаров. Той допълни, че според изследванията дигиталните знания ще стават все по-необходими, а по данни на Европейската комисия такива вече се изискват за около 90% от днешните работни места.

„Ето защо повишаването на квалификацията и преквалификацията на работната сила е ключова инвестиция, която трябва да започне още от ранното детско развитие“, каза Лазар Лазаров. „Чрез изграждането на STEM центрове и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи във всички държавни и общински училища в цялата страна учениците придобиват нов начин на мислене и умения, които са ценени във всяка професия“, посочи той.

Вицепремиерът Лазаров припомни, че с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост е планирано до средата на 2024 г. Министерството на труда и социалната политика да разработи дигитална платформа и електронни ресурси за провеждане на онлайн курсове за обучение. „Целта ни е до средата на 2026 г. 500 000 безработни и заети да придобият дигитални умения. Очаква се още 160 000 души да преминат обучения за придобиване на цифрови умения по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027, а около 100 000 души, които имат някакви дигитални умения, но не разполагат със сертификат за тях, ще имат възможност да ги валидират“, допълни той