За болестта, страха и паниката – как българите реагират на епидемията от коронавирус?

Гости: политическият психолог Антоанета Христова и психологът Младен Владимиров