За мозъчната смърт на НАТО, поведението на Турция и парите за отбрана в Алианса

Коментар на президента на Института за публична политика Здравко Попов.

- Advertisement -