Изкуственото повишаване на цените на жилищата може да бъде причина за тревога при покупката на имот, но все пак съществуват някои фактори и предимства, които могат да подкрепят решението за покупка на жилище, дори при завишените цени.

Инвестиционна стойност

Жилищата, независимо от времената ценова волатилност, обикновено се смятат за дългосрочни инвестиции. Това означава, че възможността за повишаване на стойността на имота с времето може да предостави добра инвестиционна възвращаемост в дългосрочен план.

Собственост и стабилност

Покупката на собствено жилище ви осигурява стабилност и сигурност на място за живеене. Независимо от колебанията на пазара на жилища, притежаването на собствено жилище ви дава усещането за дом и контрол върху своето жилищно пространство.

Отпадане на наема

Покупката на жилище ви позволява да се освободите от месечните наемни плащания и да инвестирате във вашия собствен имот. Това може да бъде финансова полза в дългосрочен план и да ви помогне да построите собствен капитал.

Прилагане на данъчни облекчения

В някои държави има данъчни облекчения, свързани с покупката на жилище, като например данъчни отстъпки за ипотечни лихви или данъчни облекчения за първи жилищен кредит. Това може да намали финансовото въздействие на покупката на жилище.

Дългосрочна стабилност

Покупката на жилище може да ви даде постоянно място за живеене и стабилност във вашите лични и семейни планове. Това ви осигурява усещане за принадлежност.

Потенциал за преустройство и добавяне на стойност

При собствеността на жилище имате свобода да го преустройвате и модернизирате според вашите нужди и вкус. Това може да ви позволи да добавите стойност към имота с времето. Ремонтите и подобренията могат да увеличат стойността на жилището и да се отразят положително при бъдеща продажба.

Увереност и удовлетворение

Придобиването на собствено жилище може да донесе усещане за увереност и удовлетворение, тъй като това е голямо постижение и дава усещане за стабилност и принадлежност.

Свързан ли е пазара на имоти с банковия бизнес

Да, пазарът на имоти и банковият бизнес са тясно свързани. Банките играят важна роля в предоставянето на финансиране за покупката на имоти чрез ипотечни кредити. Ето някои начини, по които пазарът на имоти и банковият бизнес са взаимосвързани:

Ипотечни кредити

За мнозина хора покупката на имот е свързана с необходимостта от финансиране. Банките предоставят ипотечни кредити, които позволяват на потребителите да закупят имот, като предоставят част от необходимата сума и връщат останалата част във формата на месечни вноски с лихва.

Оценка на имотите

Банките извършват оценка на имотите, когато се предоставят ипотечни кредити. Те проучват пазарната стойност на имота, което помага да се определи максималната сума, която банката е готова да финансира.

Създаване на ипотечни инструменти

Банките създават ипотечни инструменти, които могат да бъдат продадени на капиталовите пазари. Това позволява на банките да се освободят от риска на кредитиране и да осигурят наличност на финанси за предоставяне на нови ипотечни кредити.

Регулации и нормативни изисквания

Банковият сектор е подложен на регулации и нормативни изисквания, които засягат ипотечните кредити и пазара на имоти. Това включва капиталови изисквания, оценки на кредитоспособността, правила за кредитиране и други мерки, които банките трябва да спазват.

Влияние на лихвените проценти

Лихвените проценти, определени от централната банка и банките, могат да влияят върху пазара на имоти. Намалението или повишаването на лихвените проценти може да има въздействие върху покупката на имот.

Кредитна наличност

Пазарът на имоти и банковият бизнес са свързани и във връзка с кредитната наличност. Ако банките имат наличност на финансиране и са склонни да предоставят ипотечни кредити на достъпни условия, това може да стимулира търсенето на имоти и да повиши цените им. Обратното също е вярно – намалената наличност на кредити може да доведе до спад в пазара на имоти.

Финансов стабилитет и доверие

Здравият банков сектор и финансовата стабилност са важни за доверието на хората в пазара на имоти. Когато банките са стабилни и доверието в тях е високо, то влияе положително на пазара на имоти, тъй като хората са склонни да инвестират и да се отърсят по-лесно към ипотечни кредити.

Икономическа активност и заетост

Пазарът на имоти и банковият бизнес са свързани с икономическата активност и нивото на заетост. Повишаването на икономическата активност и наличието на работни места обикновено водят до по-голямо търсене на имоти и банкова кредитна дейност, което може да влоши пазарните условия и да повиши цените на имотите.

Ефективност на финансовата система

Една здрава и ефективна финансова система е от съществено значение за пазара на имоти. Когато банките и другите финансови институции са конкурентни и предлагат разнообразни финансови продукти и услуги, то това може да подобри достъпа до финансиране за потребителите и да стимулира пазара на имоти.

Инвестиционен потенциал

Пазарът на имоти, особено в определени райони или сектори, може да предостави възможности за инвестиране и постигане на финансови приходи. Изкупуването на имоти по време на периоди, когато цените са изкуствено завишени, може да се окаже изгодно, ако прогнозирате, че цените ще продължат да се повишават в бъдеще. Това може да бъде особено полезно за инвеститори, които са наясно с пазарните тенденции и имат нужните ресурси да инвестират.

Сигурност и стабилност

Покупката на жилище може да осигури постоянно и сигурно място за живеене, но и за бизнес. Това може да ви предостави усещане за стабилност и спокойствие, особено ако имате семейство или планирате да се установите на едно място за продължителен период от време. Освен това, докато платите ипотеката си редовно, няма опасност да останете без къща или апартамент, както може да се случи при наемане на жилище.

Контрол върху собствеността

Като собственик на имот, вие имате пълната контрол върху него. Можете да правите промени, ремонти и преустройства според вашите предпочитания без да се нуждаете от разрешение от наемодател или други ограничения. Това ви позволява да създадете жилищното пространство, което отговаря на вашите нужди и представи за комфорт и стил на живот.

Дългосрочна бизнес инвестиция

Покупката на имот  може да се разглежда като дългосрочна инвестиция. Възможно е цените на недвижимите имоти да продължат да се повишават в бъдеще, което може да ви донесе приходи, ако решите да продадете имота си след известно време. Това, разбира се, зависи от пазарните условия и локалните фактори. Но дори и да има спад на цените, то това е временно положение.

Прогнозиране

Прогнозирането на бъдещите тенденции на пазара на имоти е сложна задача, като много фактори могат да повлияят на неговото развитие. Въпреки това, е възможно да разгледаме някои от възможните сценарии и тенденции за пазара на имоти в България до 2025 година.

Устойчиво жилищно строителство

Очаква се интересът към устойчивите жилищни сгради да нарасне, като потребителите стават все по-осведомени за важността на опазването на околната среда и енергийната ефективност. Това може да доведе до нарастване на търсенето и предлагането на еко-фриендли жилища.

Развитие на градски райони

Големите градове като София, Пловдив и Варна продължават да се развиват, като се очаква нарастване на търсенето на имоти в градските райони. Проекти за ново строителство и реновации на вече съществуващи сгради може да променят градската среда и да предложат модерни жилищни решения.

Растящо влияние на технологиите

Технологичният прогрес също ще оказва влияние върху пазара на имоти. Смарт домовете, които предлагат автоматизация на различни функции в жилището, включително отопление, осветление и системи за сигурност, ще бъдат все по-популярни. Освен това, развитието на виртуалната реалност и разширената реалност може да промени начина, по който се представят и продават недвижимите имоти.

Промяна в начина на работа и живот

Пандемията от COVID-19 промени значително начина, по който работим и живеем. Работата от вкъщи стана нормална практика, което може да промени предпочитанията на хората във връзка с жилището. Някои може да предпочитат по-големите жилища със значително пространство за работа от вкъщи, докато други може да предпочитат по-гъвкави жилищни решения, които са по-близо до центъра на града или в близост до природата.

Ръст на онлайн платформите за недвижими имоти

Онлайн платформите за недвижими имоти ще продължат да играят важна роля във връзката между продавачите и купувачите. Тези платформи предоставят бърз и лесен начин за търсене на имоти и контакт с агенти или собственици. С развитието на нови технологии като виртуални разходки и 3D визуализации, потребителите ще имат по-добър достъп до информация и възможността да изследват имотите отдалечено.

Продължаващи инвестиции в туристически имоти

България е известна с туристическите си дестинации като Черноморието и Планината. Очаква се инвестициите в туристически имоти да продължат да се увеличават, особено в областите със силно туристическо присъствие. Това може да включва разширяване на хотелски комплекси, ваканционни селища и луксозни резиденции, които могат да привличат както туристи, така и инвеститори.

Въпреки че тези прогнози са базирани на текущите тенденции и пазарни условия, важно е да се има предвид, че пазарът на имоти е подложен на влиянието на множество фактори като икономическата ситуация, законодателството, демографските промени и други. Затова е препоръчително да се консултирате с професионалисти в областта, когато правите инвестиции или решения, свързани с недвижимите имоти.

 

И нека не забравяме

Всички тези фактори показват, че пазарът на имоти и банковият бизнес са тясно взаимосвързани и влияят един на друг. Развитието на единия сектор може да има последици върху другия и обратното. А това означава, че при правилен анализ и избор на имот и банка, дори и при изкуствено завишени цени на сградите – погледнато в дългосрочен план, високите цени не само не са фактор, а всъщност е въпрос на приоритети.

Перспективните имоти, в перспективни локации не са неизчерпаеми.