През миналия месец ТЕЦ AES Гълъбово осигури за българските потребители 173% повече електроенергия в сравнение с месец октомври 2022 г.

Вятърен парк „Свети Никола“ постигна 50% увеличение на произведената зелена електроенергия през месец ноември в сравнение с месец октомври 2022 г. ВяЕЦ „Свети Никола“ произведе 30 554 МВтч. през миналия месец, спрямо 20 484 МВтч. през октомври 2022 г.

За същия период най-модерната въглищна централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово, осигури за българските потребители 173% повече електроенергия в сравнение с произведената месец по-рано. През ноември 2022 г. централата генерира 307 814 МВтч., спрямо 112 790 МВтч. през октомври същата година.

Произведената от двете централи, собственост на AES България, електроенергия задоволи потреблението на близо 1 млн. български домакинства през месец ноември. Електроенергията, генерирана от двете енергийни мощности е близо 11% от общата потребена електроенергия в България през месец ноември 2022 г. Това за пореден път доказва ключовата роля, която имат за енергийната стабилност на България, най-новата въглищна централа в страната ТЕЦ AES Гълъбово, и най-големият вятърен парк у нас ВяЕЦ „Св. Никола“.