Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел среща с представители на първите 44 проекта за създаването на Европейски иновационни екосистеми. Проектите се изпълняват по програма „Хоризонт Европа“ и са ключови за изпълнението на новата европейска иновационна програма. В срещата се включиха над 150 иноватори, научни изследователи, предприемачи, инвеститори и представители на академичните среди.

„Европейската иновационна програма е призив за действие. Това демонстрира и днешната среща. Знаем предизвикателствата за изграждането на приобщаваща иновационна екосистема, но виждаме и възможностите. Само 6 месеца след представянето на иновационната програма, с проектите за иновационни екосистеми вече изпълняваме 25-те ключови дейности. Днешната дискусия е силен сигнал за важността от мрежа за сътрудничество и обмен на добри практики“, заяви българският еврокомисар.

По време на дискусията представителите на проектите споделиха своя опит и дадоха насоки за бъдещи действия. Проектите за Европейски иновационни екосистеми подпомагат участието, работата в мрежа и взаимовръзката с всички ключови играчи в областта на иновациите и дълбоките технологии. Те насърчават дейности за създаване на съвместни програми между участниците и укрепване на връзката между академичните среди и индустрията. Поставя се специален акцент върху дълбоките технологични екосистеми.

Мария Габриел обяви на срещата и началото на новия Център за данни за европейските иновационни екосистеми. Целта на центъра е да даде видимост на проектите за създаване на местни и национални иновационни екосистеми. „Сайтът на Центъра предоставя интерактивна карта, на която всеки може да отбележи своя проект или търси информация за други проекти във всеки регион в Европа, описание на дейностите и партньорите в консорциума“, сподели комисар Габриел. Участниците имат и възможността да се свържат с партньори от други проекти и разширят обхвата на дейността си.

„С новия Център искаме да проследим прогреса в постигането на целите ни за създаване на свързани и приобщаващи иновационни екосистеми, да идентифицираме ключови партньори и набележим областите, върху които трябва да надграждаме. Ролята на местните и регионалните власти ще бъде ключова“, коментира още Мария Габриел. „Насърчавам иноваторите, учените и предприемачите в Европа да се възползват от възможностите на новия инструмент, да откриват нови партньори и споделят идеи, визия и добри практики.“