Едно от най-сериозните предизвикателства пред секторите здравеопазване и фармация са огромните обеми от данни – вътрешни и публично достъпни, които се генерират в тях на ежедневна база. Голяма част от тези данни са напълно неструктурирани и често организациите не успяват да извлекат максимума от тях, поради липса на ресурси, време и подходящи технологични решения. Резултатът от това често е понижаване на тяхната ефективност.

„Именно тук идва ролята на семантичните технологии и граф базите данни, с които работим ние. Чрез тях ние помагаме на бизнеса да превърне данните си в един от основните активи на компанията. Съответно това помага на ръководителите на организации да взимат много по-навременни и адекватни решения“ – посочва Тодор Примов, ръководител отдел “Семантични решения за здравеопазването и фармацията” в българската софтуерна компания Sirma AI, която осъществява дейност като Онтотекст. „Не случайно в основата на дигиталната трансформация е именно по-ефективният начин на събиране, свързване и анализ на данните и информацията“ – добавя още той.

Българската фирма е сред лидерите в световен мащаб в бързо – развиващата се сфера на семантичните технологии. Сред клиентите й са водещи компании в едни от най-значимите индустриални сектори като здравеопазване, фармация, науки за живота, масмедии и издателски бизнес, финансово дело, автомобилостроене, аеронавтика и други. Сред тях личат имената на Британския парламент, Британският музей, Американската космическа агенция NASA, Софийският университет „Свети Климент Охридски“ и много други.

„Семантичните технологии следват естествената еволюция на развитие на технологичните инструменти от ежедневието ни, визията и принципите, залегнали в самото създаване на мрежата – отворена архитектура, свързани данни и свободно споделяне. Основната добавена стойност на семантичните технологии и инструментите, с които те си служат, като граф базите данни например, е да предоставят възможност да се проследят всички възможни връзки между отделни факти / единици знание. Именно те биха били от значение за конкретния бизнес или научно приложение“ – споделя Тодор Примов.

Здравеопазването е една от сферите, които могат да получат много висока добавена стойност от използването на семантични технологии и съответно – е сегмент, в който Онтотекст работи много активно. Компанията предоставя решения за медицински организации от цял свят – от изследователски лаборатории, през фармацевтични гиганти, до болници. Много от тях имат сериозни предизвикателства при извличането на стойност от ежедневно генерираните в дейността им данни. „Например за един общопрактикуващ лекар би било много полезно, ако получава автоматично известие за несъвместимост на лекарства. По този начин, ако той предписва ново лекарство на свой пациент, веднага ще разбере каква е съвместимостта с медикаментите, които се прилагат в момента“ – добавя още Тодор Примов.

Специалистът е убеден, че бъдещето на семантичните технологии е още със създаването си информацията да бъде семантична, което ще я направи готова за употреба от ботове, за машинно самообучение или за разработването на невронни мрежи. По този начин тя ще изиграе важна роля в разработката на системи с изкуствен интелект.