Явор Доков е в екипа но проекта за нова митническа методика,  отличен на високо ниво в ЕС

На фона на ежедневните скандали, свързани с контрола и корупцията по границите ни, се оказва, че Агенция „Митници“ е сред малкото държавни институции, носители на престижни европейски награди. С разработената в Дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ методология за разкриване и обосноваване на признаци за деклариране на стоки на занижени цени държавната институция получи отличие в конкурса за най-добър европейски обществен проект „European Public Sector Award – EPSA 2017“ на Европейския Институт по публична администрация. Оказва се, че това е първи проект, разработен в българска администрация, който е отличен на ниво ЕС.

„Българска методика за противодействие на подфактурирането“ („Bulgarian counter-undervaluation methodology“) на Агенция „Митници“ е отличена като най-добра практика /Best practice/ в категорията европейски/национален проект. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) също е разпространила българската методика до всички държави членки, като добра практика и тя вече се прилага в някои страни, но не и в България.

Сред разработилите проекта е един от първите завърнали се от чужбина българи – Явор Доков, завършил международни икономически отношения и разузнавателни науки в Англия. Още с връщането си на родна земя той става жертва на политическата ни система – след инцидент на АМ Тракия той е нападнат от шофьора на лидера на Атака Волен Сидеров, а делото след този екшън продължава с години. 

От името на Агенция „Митници“ престижният „Сертификат за най-добра практика“ бе приет от ръководството, както и от експертите, създали методиката. Наградата е връчена  на специална церемония в Маастрихт, Холандия, където българският проект е отбелязан като особено значим.

Конкурсът за най-добри практики се провежда на всеки две години, като за участие се допускат средно 150 иновативни проекта от 30 европейски държави и институции на ЕС. Одобрените за участие проекти се оценяват от международно жури, съставено от академични представители и експерти от частния и публичния сектор. 

Според обобщената оценка на международното жури: „Прилагането на българската методика генерира приходи за бюджета чрез сериозни мерки срещу опитите за намаляване на дължими държавни вземания“. „Проектът е също така значим за ефективното действие на ключовите политики в ЕС за Митническия съюз и за единния пазар, тъй като функционирането на вътрешен пазар без граници би било сериозно подкопано, ако не се спазват и прилагат общите правила по всички външни граници, независимо къде са те, включително и в контекста на подаденото искане от страна на Великобритания за оттегляне от ЕС“- посочва още международното жури в оценката си за българския проект.

Отличието за най-добра практика нарежда институцията ни до организации като: Съвместният изследователски институт на Европейската комисия; Европейският център за развитие на професионалното обучение; Холандското министерство на вътрешните работи и кралските връзки; Австрийското федерално министерство на науката, изследванията и икономиката и др.

От създаването си през 2007 г., конкурсът за най-добър европейски обществен проект /EPSA/ е получил, прегледал, оценил и разпространил повече от 1000 проекта от 39 Европейски държави и институции.

На въпроса: Защо тази методика не е въведена все още в България, отговорът от пресцентъра на Агенция Митници бе: 

„Тази методика е индикативен алтернативен инструмент относно деклариране на занижени стойности на някои групи стоки.  Методите за приемане на митническа стойност или определяне на нова са определени в    Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза ,   Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447   на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза и   Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446   от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза.
Посочените регламенти  са пряко приложими от всички държави членки, включително и за България. От 2019 г. в съответствие със Закона за митниците българската митническа администрация използва понятието „справедливите цени“ като индикация за евентуална занижена стойност при деклариране на стоките.“.
Снимки: Европейски Институт по публична администрация