Axpo ще изгради едно от най-големите батерийни съоръжения за съхранение на енергия във Филипстад, Швеция. Швейцарската група придоби на 15 май 2023 г. проекта от SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden), компанията, която първоначално е разработила проекта. Съоръжението ще допринесе за балансиране на мрежата като спомагателен източник на електроенергия. Строителството е планирано да започне в началото на 2024 г.

Axpo ще изгради литиево-йонна система за съхранение на енергия с мощност 25 МВт. на около 300 км западно от шведската столица Стокхолм, в гр. Филипстад. Съоръжението ще предоставя спомагателни услуги за балансиране на мрежата. Изграждането е планирано да започне в началото на 2024 г. На същото място Axpo ще продължи да разработва и наземен соларен парк с капацитет до 20 МВт. Двата проекта обхващат площ от над 23 хектара (230 000 кв. м).

Франк Аменд, директор Батерии и хибридни системи в Axpo Group, заяви: „Придобиваме два важни проекта от SENS, които ще продължим да развиваме съвместно. Батерийните системи за съхранение и слънчевата енергия ще стават все по-важни за енергийния микс на бъдещето. Очакваме с нетърпение предстоящото ни сътрудничество с нашите колеги от SENS.“

Хенрик Боман, главният изпълнителен директор на SENS, заяви: „Много сме щастливи от партньорството ни с Axpo – водеща международна компания, която e сред двигателите на енергийния преход в Европа. Този проект ще бъде един от най-големите соларни и батерийни паркове в Швеция. Затова сме много горди, че ще работим съвместно с толкова уважаван и опитен партньор, за да гарантираме успеха на проекта. Виждаме огромен потенциал за бъдещи партньорства с Axpo.“

Axpo експерт в разработването и изграждането на системи за съхранение на енергия и участва в търговската оптимизация на мащабни решения за съхранение на енергия. Компанията си поставя за цел да изгради значителен капацитет за съхранение на енергия в Европа до 2030 година. Благодарение на своята дългогодишна международна търговска дейност в областта на енергията, Axpo е в състояние да предлага батерийни системи на пазара и да осигурява оптимално използване на тях за спомагателни услуги и търговия на енергийния пазар. Axpo развива дейност в Швеция от 2005 година насам и има големи планове за разширяване и иновации в областта на съхранението на енергия.

Изграждането на батерийното съоръжение и соларния парк във Филипстад ще допринесе за устойчивото и балансирано енергийно снабдяване на Швеция. Тези проекти са част от усилията за преход към по-чиста и възобновяема енергия и ще играят важна роля в поддържането на стабилността на електроенергийната мрежа. Също така, те допринасят за намаляване на въглеродния отпечатък и предоставят устойчиви решения за бъдещето.

Това партньорство между Axpo и SENS отразява стремежа към сътрудничество и иновации в областта на енергийната технология. Създаването на големи батерийни съоръжения и соларни паркове е важна стъпка към постигането на устойчиво и екологично

производство на енергия. Проектът на Axpo в Швеция ще предостави значителен принос за националната енергийна мрежа, като спомагателен източник на електроенергия. Батерийното съоръжение с мощност 25 МВт ще може да осигури стабилност и баланс на енергийната мрежа, особено по време на пикови натоварвания или при временни смущения.

Освен това, Axpo планира да разработи и наземен соларен парк с капацитет до 20 МВт на същото място във Филипстад. Това допълнително увеличение на възобновяемата енергия ще помогне за намаляване на зависимостта от конвенционални източници на енергия и ще допринесе за постигането на по-висока енергийна ефективност и намаление на емисиите на въглероден диоксид.

Сътрудничеството между Axpo и SENS е от стратегическо значение, тъй като комбинира експертизата на Axpo в разработването и изграждането на системи за съхранение на енергия със силата на SENS като водеща компания в областта на устойчивата енергия в Швеция. Това партньорство ще допринесе за ускоряването на прехода към по-чиста и устойчива енергийна система в страната и ще създаде нови възможности за иновации и развитие на енергийния пазар.

Axpo и SENS ще работят заедно, за да изградят едно от най-големите батерийни съоръжения за съхранение на енергия в Швеция и да разработят соларен парк, като това ще допринесе за стабилността и устойчивостта на енергийната система в страната. Тези проекти са отразение на ангажимента на компаниите да промотират възобновяемата енергия и да създават по-чисто и устойчиво бъдеще.