Българското национално радио, като национална обществена медия се ангажира с инициатива в подкрепа на младите хора и създаде стажантска програма, с която ще се даде възможност на студенти да придобият практически опит в реална среда.

В тази връзка медията набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжност – стажант-репортер по стажантската програма на БНР.

Стажът ще се осъществи на срочен трудов договор на непълно работно време – 4 часа дневно в програмите „Хоризонт“, „Христо Ботев“ и „Радио София“.

Основни функции и задължения на стажанта:

 • да се запознае със спецификата на работа в БНР и в програмата, за която работи;
 • да усвои практически умения, свързани с подготовката и провеждането на интервю, както и с отразяването на събитие;
 • да се запознае детайлно с фактите в определения за отразяване тематичен ресор, да проследява в развитие всички събития в ресора, както и да осигурява предварителни информации за тях;
 • да придобие умения за работа със звукозаписна техника, както и с използваната от БНР система за радиопроизводство;
 • да носи пълна отговорност за съдържанието на звуковите файлове и текстове, които е подготвил, както и за живите си включвания в програмата;
 • да създава журналистически материали, като информира пълно, точно и безпристрастно за отразяваното събитие и да осигури многообразие на гледните точки по всеки от проблемите;
 • да предава само фактите, без елементи на свой коментар в новинарските емисии;
 • да предава само проверена информация, максимално бързо;
 • да следи информационните източници и да уведомява останалите репортери за новопостъпили информации и събития в техните ресори.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • студент трети или по-висок курс на висше учебно заведение;
 • висока степен на езикова подготовка по български език;
 • добри гласови данни и липса на говорни дефекти;
 • много добра компютърна грамотност;
 • владеенето на чужд език е предимство.

Начинът на провеждане на подбора е:

 • първи етап – предварителен подбор по документи;
 • втори етап – практическа задача, прослушване пред микрофон и събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, уверение, че сте студент в 3-ти или по-висок курс на висше учебно заведение и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите тук, не по-късно от 17 ч. на 30.04.2019 г. на електронен адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап на подбора.