Проф. д-р Васил Каракостов с престижна номинация от BALKAN MEDICAL AWARDS 2022

Един от водещите неврохирурзи с международно признание – проф. д-р Васил Каракостов, получи високите оценки на журито на BALKAN MEDICAL AWARDS 2022 и е финалист в ГРАН ПРИ категория ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС.

Седмото издание на престижните BALKAN MEDICAL AWARDS 2022 ще отличи хуманизма и отговорността на лекари, болници, клиники и екипи с доказани значими постижения в областта.
Церемонията ще се състои на 17 юни 2022 в 5-звездния хотел Санкт Петербург в Пловдив, съобщават организаторите от VIP COMMUNICATION .

След като е избран за лектор и демонстратор към Европейския клон на Световната гръбначна асоциация „АОSPINE” и ръководи международни, лекционни и практически курсове по гръбначна хирургия и микроневрохирургия,

„АОSPINЕ-Europ” му присъжда през 2010 г., 2013 г. и 2014 г. – „Платинен статут” – за гръбначна хирургия.
Проф. д-р Васил Каракостов е роден на 04.10 1958 г. в Смолян, завършва медицина в МУ гр. Пловдив през 1982 г.

След едногодишна работа в строителството, кандидатства и завършва клинична ординатура по неврохирургия в Клиниката по неврохирургия в МУ София под ръководството на Проф. Карагьозов през 1986 г. След придобиване на специалност по неврохирургия, работи като окръжен неврохирург в Смолян. През 1988 г., след спечелен конкурс, е назначен за асистент в Клиниката по неврохирургия на МУ – София.

Специализира; “Евокирани мозъчни потенциали” под ръководството на проф. Vinko Dolenc и „Стереотаксична и функционална неврохирургия“ в сътрудничество с ЕЛЕМА –Швейция
През 2004 г., защитава дисертация на тема; “Стереотаксични интервенции при мозъчни процеси” и придобива докторска степен д.м. През 2006 г., придобива Академичната Длъжност „Доцент по неврохирургия” в МУ София., а през 2019 г. Академичната Длъжност „Професор“.

Завършва пълния цикъл на специализации по гръбначна и гръбначномозъчна”, минимално- инвазивна и микро-неврохирургия “Spinal Microsurgery 1-10” при Prof. Michael Mayer – Мюнхен.
Специализира микроневрохирургия и гръбначна неврохирургия в – Цюрих, Берн, Залцбург, Брюксел, Лайден, Филаделфия и Чикаго.
Като факулти – лектор, инструктор и демонстратор на AOSPINE участва в обучението и въвеждането на спиналната неврохирургия и микроневрохирургия в Центъра по гръбначна хирургия в Астана – Казахстан.

Трикратно е удостояван с приз на Националните медицински награди за – доктор на годината, Професионализъм в медицината и за международно признание.
Проф. Д-р Васил Каракостов има над 185 научни публикации в това число монографии, участие в учебници и студии. Много от научните му публикации са публикувани в най реномираните Европейски и Световни научни списания.

Към настоящия момент

Проф. Каракостов е Ръководител на Катедрата по неврохирургия на МУ-София и Началник Клиника по Неврохирургия на Университетска болница „Свети Иван Рилски“ – София и активно практикуващ неврохирург.

Национален консултант по неврохирургия. Председател на борда по неврохирургия. Член на редакционната колегия на списание “Българска неврохирургия“. Експерт – консултант по Неврохирургия на НЗОК.

Член е на: WFNS – Световната Федерация по Неврохирургия, EANS – Европейската Асоциация по Неврохирургия, приет е за редовен член е на NASS – Северно Американската Гръбначна Асоциация, SEG – Организатор и член е на Спайн Експерт Груп, SRS – Спайн Рисърч Съсаяти и на Българското Неврохирургично Дружество.

 

Материалът Български хирург носи платинен статут от Световната гръбначна асоциация е от НОВИНИ.