На 5 април 2019г. в Държавен вестник беше обнародван новия закон относно защитата от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна.

Търговската тайна е важна точно толкова, колкото патентите.

Директивата, която се въвежда в България с новия закон, цели да уеднакви нивото на защита на търговската тайна в отделните държави членки, с което да заздрави условията на конкуренцията на единния пазар.
Под понятието “търговска тайна” следва да разбираме производствен и технологичен know-how, информация за клиенти и доставчици, бизнес планове, пазарни проучвания и стратегии и всяка друга търговска информация, която е ценна за даден бизнес и която е пазена от публично разпространение.
Прочети цялата статия тук