Завърши вторият випуск от директори в „Мениджърска академия за училищни директори“

В тазгодишното онлайн издание на проекта се включиха 35 директори от цялата страна

В тазгодишното, второ поред издание на „Мениджърска академия за училищни директори“, организирано от сдружение „Образование България 2030“ се включиха 35 директори от цялата страна, които завършиха своето обучение. Тримесечната обучителна програма успешно постигна целта си да развие мениджърските умения на училищните лидери с помощта на споделяне на добри практики и работещи инструменти от бизнеса. Иновативният онлайн формат се проведе под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката и с финансовата подкрепа на Българския форум на бизнес лидерите.

„Академията изгражда умения в участниците и се превръща и в основата за бъдещи мрежи на взаимодействие. Тези училища и училищни директори, които работят в мрежа се справят по-добре и с предизвикателствата, благодарение на взаимопомощ и взаимно учене. Ние стимулираме този подход и се надявам Академията да бъде основа за това“ коментира г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката и патрон на Мениджърската академия. Според министър Вълчев подготвените и мотивирани директори са един от най-важните елементи за развитие на системата на образованието.

В „Мениджърска академия за училищни директори“ 2020-2021 г. се включиха директори от всички райони на страната, от разнообразни по вид и големина училища и с опит на позицията между 1 и над 20 години. Тази година обучителната програма срещна училищните директори с успешни мениджъри от две от най-големите компании в света – Хюлет-Пакард Ентърпрайз България и ПрайсуотърхаусКупърс България. Темите на обученията включваха управление на времето и задачите, даване и получаване на обратна връзка, делегиране на роли и отговорности в екипа, управление на конфликти, инструменти за мотивиране на екипа. Освен от бизнес лекторите, участниците учиха и обменяха опит и практики по между си.

Веселин Димитров, изпълнителен директор на сдружение „Образование България 2030“, отбеляза, че Мениджърската академия се е превърнала в успешно пространство за обмен на опит, инструменти и практики между бизнеса и училището и допълни: „Именно взаимодействието между граждански организации като Образование България 2030, отговорни бизнес компании и институциите допринася за успеха на проекта. 3 месеца, 5 теми, 3 обучителни модула, 2 бизнес компании и 35 директори от цялата страна – днес поставяме финала на второто издание, но и ново начало на бъдещите ни взаимодействия“.

„Най-ценният ресурс, с който България разполага, са хората. Единственото, което може да ни позволи да бъдем успешни в бъдеще, това е образование, което създава компетентни, самоуверени и модерни хора, подготвени за това, което светът търси в XXI век“ заяви Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите.

„Всяко усилие в тази посока, включително нашите малки усилия да помогнем на образователната система, са абсолютно необходими и важни заради бъдещето на държавата и на хората тук. Ние ще продължим с нашите ограничени сили да помагаме в тази посока и се надяваме да приобщаваме все повече и повече хора. А това, което ние правим, дава така да се каже „материал за размишление“ на държавната администрация, която може да направи всичко, което ние правим, умножено по много. И се надявам, че в следващите години ще имаме още повече програми, с които да подпомогнем училищните лидери.“ допълни той.

„Мениджърска академия за училищни директори“ е под патронажа на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, и се осъществява и координира от сдружение „Образование България 2030“ с финансовата подкрепа на Български форум на бизнес лидерите.

За сдружение „Образование България 2030“ Образование България 2030 е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Обединяваме организации от гражданския, частния и публичния сектор за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г. За целта ежегодно проследяваме резултатите от образователните политики, информираме обществото за ключови тенденции в образованието и се застъпваме за промени на политиките в сферата.