Какво ни казват политиците с невербалния си език?

 

При масовата комуникация жестовете често имат по-голямо въздействие от съдържанието на речта. Тълпата не следва речта на политиците с голяма внимателност, а по-скоро улавя най-важните моменти и съобщения, синтезирани в лозунги. Важен фактор е и имиджът на лидера, който трябва да бъде много внимателно изграден от съветниците за комуникация на всяка страна. Външният вид на политика, гласът му, изразът на лицето и мимикрията му, създават впечатление и влияят на чувствата на публиката.

 

Телевизионните дебати играят решаваща роля по време на изборите в много страни. Медиите и комуникациите, които политиците използват, никога не са имали толкова голямо влияние върху броя на гласовете. Голяма част от гражданите се придържат към традициите, но и имат желание да участват в политическия живот на обществото.

Изследователите успяват да открият седем жеста, които често се срещат при политиците и които успяват да уловят съчувствие от масите. Тези жестове са също присъщи и при други типове лидери, като бизнесмени, мениджъри или публично  „влиятелни“. 

7 ефективни жеста на политици

Хората непреднамерено свързват определени жестове с властта на хората, които ги правят. Това се отнася и за политическите лидери. Някои жестове са естествени за тях, докато други изискват повторение и тренировка, докато не бъдат съвършени. Тези жестове са свързани със следните невербални елементи, когато давате интервю или участвате в дебат:

Не се мръщете. Това показва напрежение и мъка.

Гледайте право в камерата или в очите. Това създава близост между вас и зрителите.

Дишайте спокойно. Това означава да не се диша по нервно или да не се говори накъсано. Това е знак за самоконтрол и увереност в произнесеното. Този начин на комуникация е изключително важен, за да се представим с интелигентен и уверен образ.

Движете ръцете и пръстите без напрежение. Затворените юмруци, сочещи пръсти и всички подобни жестове, предизвикват недоверие.

Не движете краката. Предава твърдост, сигурност и откритост.

Не докосвайте лицето си. Хората интерпретират това, като че се изричат лъжи или политикът се чувства объркано.

Регулиран и равнопоставен поздрав. Надеждните лидери за хората винаги любезно поздравяват всички, еднакво. Ако те са изправени пред голям брой хора, те гледат към всички посоки, когато поздравят.

 

Хората очакват от своите политически лидери да са защитници и надеждни приятели. Това е важно и за бизнес лидерите и всеки, който заема позиция на лидерство или власт.

Други разкриващи жестове

Политиците и лидерите създават въздействие с присъствието си, което визуално въздейства на последователите. Това е първата им форма на общуване. Визуалното въздействие се дели на четири области, които оказват голямо влияние: изразът на лицето, езика на тялото, облеклото и хигиената. Всички тези елементи съответстват на невербалния език и генерират „впечатление“.

 

Когато има двоен дискурс, има елементи на невербалния език, които го разкриват.

Това са някои от тях:

„Прекалено мигане“ е невербален жест, който може да излъчва нервност и неудобство при говорене за тема, която не е комфортна за даден човек. Този жест обикновено се вижда при политици, които са подложени на натиск да говорят за нещо, което не желаят да коментират или не са подготвени за това. Неврологично погледнато, „прекаленото мигане“ може да покаже, че човекът търси изход от ситуацията, в която се намира. Въпреки това, трябва да се има предвид, че това е само един елемент от целия невербален език, който може да излъчва определени съобщения към другите.

Напрежението в мускулите на челюстта може да доведе до затруднения при говорене или изразяване, както и до изразена твърдост в долната част на лицето. Този жест обикновено се свързва с хора, които се страхуват да изразят своите мисли или чувства относно дадена тема.

Когато хората спират да дишат за секунда, това е жест, който често издават политици, които не са искрени. Този жест показва конфликт между това, което се мисли и това, което се казва. Това е жест, който покер играчите внимателно следят, за да отгатнат ръката на опонента.

 

Политиците все повече използват масовата психология, за да влияят на своите избиратели. Това е фино оръжие, но много ефективно. Невербалният език понякога се използва като средство за комуникация, а понякога и като фактор на манипулация. Като знаем как да тълкуваме мимиката на лидерите, ще бъдем в позиция, която ще ни позволи да контролираме влиянието, което те могат да се опитат да упражнят върху нас или избирателите.

Невербална комуникация или разбиране на езика на тялото е основен аспект, който ще ни позволи да завършим процеса на разбиране, за да се свържем с другите. 

 

Прочетете повече в тази статия https://delovo.info/neverbalno-obsthuvane-v-politikata-speczifika-i-preporaki/