На 2 юли 2021 г. успешно завърши шест-дневната Академията за млади регионални лидери и евроинтеграция, в която взеха участие 30 участници от Република България и Република Северна Македония.

Младите посланици на европейската идея посетиха на място “SofiaLab” – успешен пример за иновативно пространство и социален клуб, създаден от Асоциация за развитие на София, имаща за цел да насърчи постоянния диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции и общинската администрация за изграждане на обществена среда, която съдейства за развитието на София като модерен европейски град, подпомагайки устойчивото развитие, предприемчивостта и инициативността на столицата и нейните жители и насърчавайки връзката между образование, наука и бизнес. Г-жа Саня Раева сподели с младежите:

“SofiaLab е уютно място, в което можеш да учиш, но и да обучаваш, да търсиш креативни решения, но и да работиш за тяхното прилагане в практиката, да дискутираш, дебатираш и твориш. Спектърът от дейности в Софийската лаборатория за иновации е широк и включва събития, вариращи от хакатони и обучения за работа с роботи до събития от сферата на културата и изкуството. SofiaLab е член на Европейската мрежа от живи лаборатории и е пространство, където всеки гражданин може да се развива и вдъхновява, да обменя опит и идеи, да създава и вдъхновява.”

След това чрез играта „City Treasurer” участниците опознаха столицата, намирайки емблематични места в нея, а после посетиха и изложбата на открито „Европейци“, която е по проект на БНТ.

Участниците споделиха подготвен от тях видео материал със запомнящи се емоционални моменти от Академията. Те изразиха своето удовлетворение от новопридобитите знания и умения, срещите с интересни лектори и интерактивни занимания.

Съвместната инициатива на Фондация Българска Памет и Фондация „Ханс Зайдел“ приключи с кратка церемония по раздаване на сертификати за участие на младите лидери от Република България и Република Северна Македония.

Материалът УСПЕШЕН ФИНАЛ НА АКАДЕМИЯТА ЗА МЛАДИ РЕГИОНАЛНИ ЛИДЕРИ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ е публикуван за пръв път на НОВИНИ.