Успешно управление на екип?

В днешно време всеки има избор как да изгради живота си независимо тежестите на съдбата. За добър живот са нужни знания, умения и качества. Разбира се предприемачите притежават едно безспорно качество – решителност. Независимо дали изпитват страх, съмнение или каквото и да е притеснение, те действат. Създават свой бизнес и търсят начини да го реализират успешно.

За да прилагате (и изисквате от мениджърите си) успешно управление на фирмата или отдела, то трябва да знаете и прилагате някои вече изпитани правила. Независимо дали управлявате свой бизнес или сте на мениджърска позиция във фирма, която не е ваша, то ето няколко тактики и правила за успешно управление, които ще ви помогнат да бъдете ефективни.

1. Когато имате екип от хора, които трябва да управлявате, то първото нещо е да овладеете всеки един човек от екипа. Няма как да управлявате цялото, ако не владеете всяка част от него. Изградете правилни отношения със всеки един член на екипа. Така ще може лесно и ефективно да управлявате всички като едно цяло. Това е най-важното правило за успешно управление.

2. Има два метода на управление – или налагате строг контрол на целият екип и така мотивирате действията им за израстване, или тренирате уменията им, за да стават все по-добри в професионално отношение. Няма как да играете и двете роли, за да постигнете успешно управление.

3. Най-ценното в една фирма са служителите. Подбирайте ги внимателно. Най-трудно за всяка фирма е да се намерят правилните служители, които могат да бъдат успешен екип. В добрите служители трябва да се инвестира време и пари. Отделете специално време, за да подберете служители и ценете човешкия ресурс най-много. Ценете и толерирайте почивките, особено най-важната – обедна почивка.

4. Постигнете лоялни отношения със екипа си. Всеки мениджър трябва да има доверие на хората си, но и служителите му трябва да получават същото. Много работодатели са засегнати и се чувстват предадени от напуснали служители, но не си дават сметка, че в повечето случаи вината е в тях. Традиционната причина е, че не обръщат достатъчно внимание когато е нужно и не ценят служителите, с което не ги мотивират, а точно обратното – насаждат усещане за предателство и прекомерно използване. Текучеството не е успешно управление.

5. Когато създавате екип не създавайте безкрайна йерархия и прекалено много ръководни постове в него. Колкото повече лидери има в един екип, толкова повече служителите се демотивират и се развиват негативни взаимоотношения, което води до неразбирателства, вътрешни борби и спорове, които изместват каузата и енергията се разпилява.

Спазвайте тези 5 правила за успешно управление и много скоро ще усетите ефективност от самите себе си и от служителите. Тогава ще дойдат още по-големи професионални успехи.