КАНДИДАТ СТИПЕНДИАНТИТЕ могат да са ученици в ХІІ клас през учебната 2019/2020 г., обучаващи се в България или в българско училище в чужбина

Manchester Airports Group и Фондация „Димитър Бербатов“ обявяват стипендиантска програма – ще бъдат връчени стипендии на петима талантливи студенти, които започват своето образование през 2020/2021 академична година в български университет. Стипендията ще бъде връчвана през целия период на тяхното бакалавърско обучение (4 академични години).

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

За да могат да се запишат (през лятото на 2020 г.) кандидатите трябва:

· Да са български граждани;

· Да са приети в български университет в техническа специалност (например информатика, компютърни науки и технологии, информационни технологии, софтуерно инженерство, информационни технологии и бизнес – вариантите за възможните специалности не са ограничени само до изброените) и да започват своето обучение през 2020/2021 академична година;

· Да владеят отлично английски език;

· Да декларират финансовото състояние на семейството си (ще се изисква финансова декларация).

Други изисквания, които ще бъдат оценявани като предимство:

· Мотивационно писмо (максимум 800 думи) защо заслужават да получат стипендията и как тя би помогнала за образованието от финансова гледна точка;

· Извънкласни дейности и постижения (от различен характер, не непременно свързани с ИТ);

· Интерес към ИТ индустрията и бъдещо развитие в тази сфера, както и желание за проактивно развитие и учене на нови неща всекидневно;

· Нагласа за приемане на предизвикателства.

 

Стипендията “MAGnificent Future”

  • MAG и Фондация „Димитър Бербатов“ ще предоставят стипендия на петима студенти, която ще подпомогне тяхното развитие през четирите им години на бакалавърско обучение;
  • Сумата ще бъде изплащана всеки месец в периода на съответната академичната година (10 месеца за всяка от 4-те години) и ще се равнява на минималната работна заплата на страната за съответната календарна година;
  • Студентите ще имат право да използват сумата за наем, такси за университет и всекидневни разходи;
  • Избраните студенти ще имат възможността да получат менторство от професионалист в съответната сфера от дигиталното поделение на MAG – MAG-O, които ще им помагат през периода им на обучение;
  • Студентите също така ще имат възможността да се присъединят към компанията на летен стаж или в програма за обучение на завършили студенти в MAG-O, или на опознавателна седмица в компанията (подлежи на допълнително одобрение).