Нестле отчита резултати за първото полугодието на 2021 г. и повишава насоките за годишен ръст на органичните продажби

• Органичният ръст достига 8,1%, с реален вътрешен ръст (RIG) 6,8% и ръст в цените 1,3%. Ръстът е подкрепен от положителната тенденция в продажбите на дребно, връщането към растеж на каналите на консумация извън дома, повишения ръст в цените и придобиването на по-голям пазарен дял.
• Общите отчетени продажби се увеличават с 1,5% достигайки 41,8 милиарда швейцарски франка (6 мес. на 2020 г.: 41,2 милиарда швейцарски франка). Международната търговия намалява продажбите с 3,5%, като отражение на поскъпването на швейцарския франк спрямо повечето валути. Нетните продажби имат отрицателно въздействие от 3,1%.
• Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (ОПОТД) е 17,4%, непроменен спрямо предходната година. Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (ОПТД) намалява с 20 базисни пункта до 16.7%.
• Основната печалба на акция се увеличава с 10,5% в постоянна валута и съответно с 8,3% на отчетна база до 2,17 швейцарски франка. Печалбата на акция се увеличава с 3,2% до 2,12 швейцарски франка на отчетна база.
• Свободният паричен поток е 2,8 милиарда швейцарски франка.
• Още по-голям напредък в управлението на портфолиото. През април Нестле сключи договор за придобиване на основните марки на „The Bountiful Company“. Очаква се сделката да приключи през август. На 26 юли 2021 г. Нестле и „Starbucks“ подсилиха сътрудничеството си с представяне на готови за пиене кафени напитки на избрани пазари в Югоизточна Азия, Океания и Латинска Америка.
• Актуализирана годишна прогноза за 2021 година: Очакваме целогодишен ръст на органичните продажби между 5% и 6%. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност към момента се очаква да бъде около 17,5%, като отражение на първоначалните закъснения във времето между инфлацията на разходите за суровини и ръста в цените, както и еднократните разходи за интеграция, свързани с придобиването на основните марки на „The Bountiful Company“. След 2021 г. средносрочната ни прогноза за продължаващо умерено подобрение на маржа остава непроменена. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат през тази година.

Марк Шнайдер, главен изпълнителен директор на Нестле, коментира: „Бих искал да благодаря на екипа на Нестле за постоянната им ангажираност към посрещане нуждите на потребителите и нестихващия им фокус върху изпълнението. Органичният ръст бе силен в повечето географски области и категории, със силен импулс при продажбите на дребно и връщане към ръст в каналите извън дома. Посредством бързи иновации, силна подкрепа на брандовете, повишена дигитализация и стриктно управление на портфолиото, ние изградихме основата за постигане на последователен среден едноцифрен органичен ръст през следващите години.

Нестле продължава да инвестира за бъдещ печеливш ръст. Създаваме един глобален лидер при витамините, минералите и добавките с придобиването на основните марки на „The Bountiful Company“. Разширяването на партньорството ни със „Starbucks“ чрез предлагането на готово за пиене кафе ще отвори нови възможности в един бързо развиващ се сегмент. Нашите избори по отношение на портфолиото, силното изпълнение и решителните действия в посока устойчивост ни позволяват да създадем стойност за всички заинтересовани страни.“

Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България, сподели: „В условията на пандемична обстановка Нестле България постигна органичен ръст от 9.6%, за първото шестмесечие, благодарение на положителното представяне на почти всички категории на компанията с акцент върху Nestlé Purina и Nestlé Professional. Важно е да отбележим, че се наблюдава възстановяване на канала за консумация извън дома, който отбелязва двуцифрен ръст спрямо същия период през 2020 г. Тези данни сочат за нормализиране на бизнес средата, както и увереност за изпълнението на годишния ни план.
Тези постижения са резултат от мотивацията и професионализма на нашите служители, на които искам да изкажа сърдечни благодарности!

Горди сме да споделим, че Нестле България демонстрира не само бизнес и икономически принос за страната ни, но и продължаваме да изпълняваме всички ангажименти на компанията, свързани с насърчаването на по-здравословен начин на живот за деца и възрастни, подобряване качеството на живот сред общностите, както и опазване и възстановяване на околната среда. Актуален пример е вчерашното обявяване на второто за годината издание на „Нестле за Живей Активно!“, което демонстрира целогодишния ангажимент на компанията да мотивира повече българи към активния начин на живот и през лятото, и което е планирано да достигне до цялото Българско Черноморие.“