Как да се скрия във фейсбук че съм прочел съобщение?

Unseen e безплатна приставка за фейсбук, която ще ви помогне да се скриете от другия, че ще прочели съобщението, което ви е  пратил.

Инсталирайте от тук за Гугъл хром:

Kак да скриете че сте прочели съобщение във фейсбук

Инсталирайте от тук за Мозила:

Kак да скриете че сте прочели съобщение във фейсбук

Знаете, че когато получите съобщение във фейсбук, този който ви го праща веднага вижда дали е прочетено. Вижда също и кога му пишете в момента (Typing…).

Тази безплатна приставка за Chrome – Unseen ще ви помогне да се скриете достатъчно добре и функции като Typing и Seen във фейсбук няма да бъдат активни.

Когато инсталирате безплатната приставка, в горния десен ъгъл на Chrome  ще ви се появи иконка. От там може да контролиране опциите. Може да зададете и кои съобщения искате да се отбелязват като Seen.

За съжаление от obekti.bg, уточняват, че на този етап тази приставка не работи за мобилното приложение Messenger.